Blustoestellen

Zowel de verzekeraar als de gemeente (via de brandweer) eisen dat brandblusmiddelen jaarlijks worden gecontroleerd door een REOB Onderhoudsbedrijf.

Per 1 juli 2001 is een nieuwe norm van kracht geworden, volgens welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze nieuwe NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven.

Onderhoud draagbare blustoestellen en slanghaspels

Zowel de verzekeraar als de gemeente (via de brandweer) eisen dat brandblusmiddelen jaarlijks worden gecontroleerd door een REOB Onderhoudsbedrijf.

Per 1 juli 2001 is een nieuwe norm van kracht geworden, volgens welke blusapparaten moeten worden gecontroleerd en gereviseerd. In deze nieuwe NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Onderstaand volgen globaal de stappen in het onderhoud van brandblussers, zoals die in de norm zijn voorzien:

Onderhoud draagbare blustoestellen

  • jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
  • vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
  • revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst; CO2-blussers worden afgeperst en geijkt.
  • na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats.
  • na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Onderhoud brandslanghaspels

Ook bij de controle van brandslanghaspels is een belangrijke wijziging in de norm doorgevoerd, namelijk het afpersen van de brandslang na vijf jaar. Globaal houdt het onderhoud volgens de norm NEN EN 671-3 het volgende in:

  • jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon (REOB).
  • vijfjaarlijkse beproeving van de brandslang.

Kosten van controle/onderhoud

Het tarief van een controleabonnement is afhankelijk van het aantal te controleren blustoestellen en/of brandslanghaspels. Controle wordt uitsluitend door REOB-gediplomeerde deskundigen uitgevoerd volgens de norm NEN 2559 voor brandblussers en norm NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels. Uw garantie voor kwaliteit.

Beoordeling door klanten: 9.5/10 - 2 beoordelingen