Droge blusleidingen

Onderhoud aan droge blusleidingen in en aan gebouwen

Droge blusleidingen worden toegepast in grote of hoge (flat)gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer. Deze leidingen bestaan normaal gezien uit een verzinkte stalen pijp met 1 of meerdere voedingspunten en per verdieping, een brandkraan. Het is van groot belang dat de leiding en de brandkranen jaarlijks worden gecontroleerd. Deze controle valt onder NEN norm 1594. Om u een idee te geven wat dit inhoudt, hieronder globaal de stappen.

De Nederlandse norm NEN1594 geeft richtlijnen voor de inspectie en het onderhoud van droge blusleidingen. Hieronder staat beschreven hoe wij de NEN 1594 in de praktijk uitvoeren.

NEN 1594 in de praktijk

We onderscheiden bij de NEN 1594 het jaarlijkse onderhoud en het vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud. Ten minste eens per vijf jaar dient uitgebreid onderhoud plaats te vinden, waarbij de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd op sterkte en lekdichtheid.

Jaarlijks onderhoud

Droge blusleidingen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd.

Dit onderhoud bestaat uit:

  1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast.
  2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen.
  3. Conditioneren van rubber afdichtingen.
  4. Controleren en conditioneren van de spindels.

Het uitgebreide onderhoudspakket bestaat uit:

  1. Jaarlijks onderhoud
  2. Controleren of het ontluchtingsventiel goed functioneert
  3. Hydrostatisch beproeven van de blusleidingen op 2400 kpa
  4. Het leeg maken, indien nodig drogen en afsluiten van de leiding
  5. Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, worden deze indien mogelijk direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk dan wordt er een reparatie voorstel gedaan.

Servicerapport

Na het onderhoud worden alle bevindingen vastgelegd in een servicerapport, hiervan ontvangt u certificaten, Ook wordt de droge blusleiding voorzien van een onderhoudsetiket.

Beoordeling door klanten: 9.5/10 - 2 beoordelingen