Trainingen

Expert Brandbeveiliging biedt een groot aantal BHV en VCA trainingen en herhaling plus EHBO en AED cursussen. Hieronder vindt u ons complete aanbod. In de overzichtelijke agenda kunt u zichzelf of uw personeel snel en gemakkelijk aanmelden.

Expert Brandbeveiliging is erkend opleider en werkt volgens de NIBHV richtlijnen.

Uit ervaring is gebleken dat veel werkgevers het nut van de verplichte trainingen niet zien. Wij zetten ons altijd in om onze cursussen zoveel mogelijk op uw bedrijf te richten. We gaan specifiek in op de risico’s zodat u BHV-er precies weet wat hij of zij moet doen bij een calamiteit.


Herhaling Kinder EHBO


Preventiemedewerker


Beheerder Brandmeldinstallatie


Ploegleider herhaling


Ploegleider BHV

Tijdens onze tweedaagse ‘Ploegleider BHV’ cursus behandelen wij samen met u de volgende punten: het leiding geven aan een BHV ploeg, hoe u de wet- en regelgeving voor bedrijfshulpverlening in de praktijk moet toepassen, een papieren BHV plan omzetten naar de praktijk, hoe traint en bereidt u een BHV ploeg voor en natuurlijk het verantwoord beheren van uw BHV materiaal.


BHV Herhaling Compleet


BHV herhaling

De BHV herhaling bestaat uit 2 dagdelen of twee avonden (totaal 8 uur). Hierbij houdt de BHV-er zijn of haar kennis op peil. De nieuwste ontwikkelingen worden aangeleerd en bestaande kennis wordt herhaald. Handelingen zoals verbandleer, reanimatie, ziektebeelden, kennis van blusapparatuur en kennis van ontruimingen e.d. komen weer aan het licht. Expert-Brandbeveiliging werkt regelmatig met lotussen en we vinden het leuk om elk jaar andere dingen te doen. Mochten er specifieke vragen zijn moet u ons zeker benaderen.


Bedrijfshulpverlening (BHV) basis

Training tot Bedrijfshulpverlener (BHV basiscursus)

Tijdens deze tweedaagse cursus leert u hoe een BHV-er moet optreden bij een levensbedreigende situatie of een beginnende brand.

Dag 1: Levens reddend handelen theorie en praktijk, afsluitend met een examen bestaande uit 30 meerkeuzevragen.

Dag 2: Brand en ontruiming, ook hier een theorie en een praktijk gedeelte met aansluitend een examen.

Zie onze agenda voor de trainingsdata.


VCA cursus

Het is belangrijk om veilig, en gezond te werken. Om dit te voor alle werknemers te waarborgen heeft de overheid wetten gemaakt. De eerste wet dateert al uit 1874, dit is de kinderwet van Van Houten. Sindsdien is er veel veranderd in de wetgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Momenteel hebben we te maken met de Arbeidsomstandighedenwet.

Doelstellingen van deze wet zijn:

  • Bescherming van werknemers bij het uitvoeren van werkzaamheden.
  • Verbeteren van veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkplek.
  • Voor zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden zorgdragen.

Wij verzorgen de volgende trainingen:

  • VCA BASIS – Basisveiligheid
  • VCA VOL – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden

Al onze trainingen worden gegeven onder NIBHV certificering. Wenst u meer informatie over ons VCA cursusaanbod, neem dan contact met ons op.


EHBO

Is EHBO nog steeds verplicht?

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen.

Wanneer blijkt dat hiervoor onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO.

De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV-ers. Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

Deze cursus is niet geagendeerd, maar u kunt zich bij ons aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen word een datum vastgesteld.


EHBO, specifiek gericht op kinderen

Wat als uw (klein)kind of een ander kind zich verbrand? Per ongeluk een gevaarlijk middel inneemt of zich verslikt? Zich ernstig bezeert en de wond behandeld moet worden, ziek wordt en hoge koorts krijgt?

Dan is het goed om te weten hoe u direct eerste hulp kunt verlenen.

Deze cursus wordt speciaal gegeven aan mensen met kinderen of kleinkinderen. Of mensen die vanwege hun beroep of dagelijkse activiteiten met kinderen werken. Tijdens deze cursus leert u om direct de juiste handelingen te verrichten.

Deze cursus is niet geagendeerd, maar u kunt zich bij ons aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen word een datum vastgesteld.


AED reanimatie training

Levens redden met een AED
(Automatische Externe Defibrillator)

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Niet alleen ouderen maar ook jongeren kunnen een hartstilstand krijgen. Helaas overleeft slechts 5 tot 10 procent van de slachtoffers. Dit percentage neemt aanzienlijk toe als er binnen 6 minuten adequate hulp wordt geboden. Deze hulp bestaat uit 112 bellen, reanimeren en defibrilleren. Wanneer dit goed gebeurt is de overlevingskans van het slachtoffer 50 tot 70%.

Expert geeft training in gebruik van AED apparatuur en het handelen in geval van een hartstilstand. Ideaal voor bijvoorbeeld verenigingen, waar wel een AED aanwezig is maar niemand echt kennis heeft van de werking.

Deze cursus is niet geagendeerd, maar u kunt zich bij ons aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen word een datum vastgesteld.

Beoordeling door klanten: 9.5/10 - 2 beoordelingen