EEN TOTAALPAKKET AAN VEILIGHEID

De diensten van Expert-Brandbeveiliging concentreren zich op brandpreventie en veiligheidstraining. We geven advies op maat dat past bij uw situatie, bedrijf of organisatie. Het leveren, installeren en controleren van blusmiddelen, noodverlichting, EHBO-materialen en AED’s maakt onze dienstverlening compleet.

Preventie komt altijd op de eerste plaats, voorkomen is immers beter dan genezen. Bent u zich bewust van de gevaren van branduitbraak in uw bedrijf en de snelheid van het ontwikkelen van vuur? Kent u uw verantwoordelijkheden over de mensen binnen uw bedrijf? Wij hebben ons ontwikkeld als expert op het gebied van preventie. Expert-Brandbeveiliging weet daarom precies waarop gelet moet worden en waaraan u moet voldoen voor een veilige werkomgeving. Kunt u in uw woning alle risico’s uitsluiten? Ook adviseren we particulieren over preventieve maatregelen in woningen.

Mocht zich binnen uw bedrijf toch een noodgeval of een calamiteit voordoen, dan kunt u erop vertrouwen dat uw getrainde medewerkers weten hoe ze moeten handelen en dat alle middelen in conditie zijn voor adequate brandbestrijding en hulpverlening.

Door onze betrokken en deskundige werkwijze leveren wij voor veel bedrijven en organisaties een compleet veiligheidspakket. Wij geven u ook graag vrijblijvend advies. Neem contact met ons op en maak vandaag nog een afspraak.