EHBO training

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen.

Wanneer blijkt dat hiervoor onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO.

De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV-ers. Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

Deze cursus is niet geagendeerd, maar u kunt zich bij ons aanmelden. Bij voldoende aanmeldingen word een datum vastgesteld.

 

Meld u vandaag nog aan       EHBO materiaal nodig?