BHV organisatie in uw bedrijf

Bedrijfshulpverlening (BHV) is verplicht

Ieder bedrijf is volgens de Arbowet verplicht om een goede BHV-organisatie op te zetten. Het doel van bedrijfshulpverlening is het creëren van een veilige (werk)omgeving voor medewerkers, bezoekers, klanten of bewoners. Er moeten dus maatregelen getroffen worden op het gebied van bedrijfshulpverlening. Een van de maatregelen die je kunt nemen is door het opzetten van een BHV-organisatie en het aanstellen van bedrijfshulpverleners. Belangrijk bij het opzetten van een BHV-organisatie is dat dit is afgestemd op de grootte en de risico’s van het bedrijf.

Aandachtspunten voor een goede BHV organisatie zijn:

  • Laat BHV’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
  • Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als BHV’er.
  • Verplicht werknemers niet om BHV’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.

Uit ervaring is gebleken dat veel werkgevers het nut van de verplichte trainingen niet zien. Wij zetten ons altijd in om onze cursussen zoveel mogelijk op uw bedrijf te richten. We gaan specifiek in op de risico’s zodat uw BHV’er precies weet wat hij of zij moet doen bij een calamiteit in uw bedrijf.
Bekijk trainingsdata